Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Osiek
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Osiek  / Zamówienia publiczne i ogłoszenia  / Ogłoszenia
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Ogłoszenia Ogłoszenia


Koordynator projektu „Gmina Osiek rozwija skrzydła edukacji” realizowanego przez Gminę Osiek

Osiek, dnia 3 listopada 2016 r.

ZW.271.521.2016

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

Zamawiający: 

GMINA OSIEK

Ul. KWIATOWA 30

83-221 OSIEK

 

zaprasza do złożenia ofert na pełnienie funkcji

Koordynatora projektu „Gmina Osiek rozwija skrzydła edukacji”

realizowanego przez Gminę Osiek.

 

 1. 1.            Przedmiot zamówienia:

 

Pełnienie funkcji Koordynatora projektu „Gmina Osiek rozwija skrzydła edukacji” realizowanego przez Gminę Osiek.

 

Do głównych zadań osoby pełniącej funkcję na stanowisku koordynatora projektu będzie należało między innymi:

 • Koordynowanie zespołem projektowym.
 • Nadzór nad prawidłową realizacją projektu (zgodną z wytycznymi obowiązującymi dla RPO WP).
 • Bieżąca kontrola postępu rzeczowego i finansowego realizacji projektu, raportowanie o wynikach do Zleceniodawcy. W razie potrzeby przygotowywanie zmian w projekcie i związanej z tym dokumentacji.
 • Nadzór nad budżetem projektu, m.in. kontrola poziomu wydatkowania w poszczególnych zadaniach, poziomu wniesionego wkładu własnego, opracowywanie harmonogramu płatności.
 • Kontrola poprawności dokumentów finansowych projektu.
 • Kontrola poprawności dokumentacji ze szkoleń, analiza ankiet monitorujących osiąganie wskaźników w projekcie.
 • Sporządzanie wniosków o płatność.
 • Udział w kontroli projektu.
 • Prowadzenie dokumentacji projektu.
 • Odpowiednie przygotowanie dokumentacji do zarchiwizowania.
 • Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku w zakresie realizacji projektu.
 • Kontrola przepływu Beneficjentów w projekcie w bazie SL 2014.
 • Przeprowadzenie drobnych postępowań o udzielenie zamówień.
 • Prowadzenie biura projektu pięć dni w tygodniu na miejscu w siedzibie Zamawiającego lub w Zespole Szkół Publicznych w Osieku w godzinach urzędowania.

 

Uwaga: Środki na powyższą usługę pochodzić będą z projektu „Gmina Osiek rozwija skrzydła edukacji”. W przypadku nie zawarcia umowy z Urzędem Marszałkowskim, zlecający odstąpi od wykonania usługi. 

 

 1. 2.                   Termin realizacji zamówienia:

21 miesięcy - od dnia podpisania umowy do 31.07.2018 r.

 

 1. 3.        Warunki udziału w postępowaniu:
 • Wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie w zarządzaniu placówką oświatową.
 • Znajomość programu SL 2014.
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami i realizacji projektów.
 • Wiedza o funduszach unijnych i ich rozliczaniu. Samodzielna koordynacja lub współkoordynacja przynajmniej jednego projektu EFS.

 

 1. 4.        Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:

Cena.

 

 1. 5.         Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim według załączonego wzoru.

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej napisami:

Oferta na pełnienie funkcji koordynatora projektu

„Gmina Osiek rozwija skrzydła edukacji”

Nie otwierać przed 9 listopada 2016 r. godz. 10.00

i dostarczyć drogą pocztową lub osobiście.

 

 1. 6.         Miejsce i termin złożenia oferty:   

       Urząd Gminy Osiek, ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

       do 9 listopada 2016 r. do godz. 10:00. 

      

       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. 7.        Oferenci zostaną pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.

      

       W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. 8.                   Osoba upoważniona do kontaktu:

       Joanna Gniewkowska tel. 58 582 12 82 wew. 14.

 

 

Do pobrania:

Załącznik do zapytania cenowego Gmina Osiek rozwija skrzydła edukacjidata wytworzenia2016-11-03
data udostępnienia2016-11-03
sporządzone przez
opublikowane przezMałgorzata Cherek
ilość odwiedzin207
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Osiek, Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, tel.: 58 582 12 81, fax: 58 582 12 11, urzad@osiek.gda.pl, www.osiek.gda.pl/
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@