Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Osiek
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i komunikaty
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenia i komunikaty, bieżące, menu 104 - BIP - Urząd Gminy Osiek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia i komunikaty

Data wytworzenia 2022-05-25, ostatniej modyfikacji 2022-05-25 11:27

Spotkanie Rady Działalności Pożytku Publicznego

Osiek, 24 maja 2022 r. KPT.521.1.2022 OGŁOSZENIE Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/211/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Osiek, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na Członków Rady Pożytku Publicznego Gminy Osiek (Dz. U. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 4975) i Zarządzenia Nr 9/2022 Wójta Gminy Osiek z dnia 28 lutego 2022 r.
Data wytworzenia 2022-02-28, ostatniej modyfikacji 2022-02-28 14:30

Nabór kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Osiek na kadencję 2022 - 2024

Wójt Gminy Osiek ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Osiek na kadencję 2022 – 2024 spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Osiek. Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Osiek z dnia 28 lutego 2022 r.
Data wytworzenia 2022-02-25, ostatniej modyfikacji 2022-02-25 14:14

Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2022 roku zadań publicznych na rzecz mieszkańców gminy Osiek przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 8/2022 Wójta Gminy Osiek z dnia 25 lutego w sprawie ogłoszenia ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych na rzecz mieszkańców gminy Osiek przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - pobierz.pdf Wzór oferty - pobierz.doc Wzór umowy - pobierz.doc Wzór sprawozdania - pobierz.doc
Data wytworzenia 2021-10-01, ostatniej modyfikacji 2021-10-01 09:53

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Osiek w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3

Osiek, dnia 1 października 2021 r. Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), §3 ust. 1 Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
Data wytworzenia 2021-02-23, ostatniej modyfikacji 2021-02-23 15:00

Obwieszczenie

o wydaniu z urzędu w dniu 23.02.2021 r. decyzji nr BUA.6831.5.18.2021zp zatwierdzającej podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 129 położonej w miejscowości Skórzenno - pobierz
Data wytworzenia 2021-01-22, ostatniej modyfikacji 2021-01-22 12:36

Zawiadomienie o wszęciu postępowania

Wójt Gminy Osiek zawiadamia, że w dniu 22.01.2021 r. zostało wszczęte z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Skórzenno, gmina Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 129 - pobierz
1 / 6
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.