Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Osiek
Menu góra
Strona startowa Gmina Osiek Strategia Rozwoju Gminy Osiek na lata 2015-2022
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Strategia Rozwoju Gminy Osiek na lata 2015-2022, bieżące, menu 25 - BIP - Urząd Gminy Osiek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Strategia Rozwoju Gminy Osiek na lata 2015-2022

Strategia Rozwoju Gminy Osiek na lata 2015-2022

UCHWAŁA Nr XI/50/2015

Rady Gminy Osiek

z dnia 29 grudnia 2015 r.


 
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Osiek na lata 2015-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) Rada Gminy Osiek uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwoju Gminy Osiek na lata 2015 – 2022 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/104/2000 Rady Gminy Osiek z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie zatwierdzenia Strategii

Rozwoju gminy Osiek do 2015 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Firyn

Strategia Rozwoju Gminy Osiek na lata 2015-2022UCHWAŁA Nr XVII/104/2000

Rady Gminy Osiek

z dnia 31 sierpnia 2000 r.

w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju gminy Osiek do 2015 roku 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie   gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) Rada Gminy Osiek uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Strategię Rozwoju Gminy Osiek do 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Teresa Eggert

 

 1. Strategia Rozwoju Gminy Osiek - Strona tytułowa, spis treści
    
 2. Strategia Rozwoju Gminy Osiek - Wstep
    
 3. Strategia Rozwoju Gminy Osiek - Charakterystyka Gminy Osiek
    
 4. Strategia Rozwoju Gminy Osiek - Ludność
    
 5. Strategia Rozwoju Gminy Osiek - Grunty
    
 6. Strategia Rozwoju Gminy Osiek - Gospodarka (w tym rolnictwo)
    
 7. Strategia Rozwoju Gminy Osiek - Infrastruktura techniczna
    
 8. Strategia Rozwoju Gminy Osiek - Podstawowe problemy i analiza SWOT Gminy
    
 9. Strategia Rozwoju Gminy Osiek - Wizja i cele strategiczne rozwoju gminy
    
 10. Strategia Rozwoju Gminy Osiek - Lista programów i kluczowych przedsięwzięć
    
 11. Strategia Rozwoju Gminy Osiek - Rekomendacje Fundacji Agencji Rozwoju Regionalnego
    
 12. Strategia Rozwoju Gminy Osiek - Wizja rozwoju Gminy Osiek - Schemat
    
 13. Strategia Rozwoju Gminy Osiek - Załącznik Nr 1 - Seminarium diagnostyczno-przedmiotowe
    
 14. Strategia Rozwoju Gminy Osiek - Programy i przedsięwzięcia realizacyjne

Metryka

sporządzono
2014-11-25 przez Cherek Małgorzata
udostępniono
2014-11-25 00:00 przez Joanna Gniewkowska
zmodyfikowano
2016-06-17 14:31 przez Gniewkowska Joanna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3865
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.