Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Osiek
Menu góra
Strona startowa Gmina Osiek Kontrole zewnętrzne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Kontrole zewnętrzne, bieżące, menu 43 - BIP - Urząd Gminy Osiek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kontrole zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne

Rok 2022

Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej - pobierz
Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne - pobierz 
Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Osiek 
Cz. I i II pobierz.pdf
Cz. III 3.1 - 3.3 pobierz.pdf
Cz. III 3.3 - 3.6 pobierz.pdf
Cz. III 3.7 - 3.9 Cz. IV i V pobierz.pdf

Rok 2021

 • Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki" - pobierz.pdf
 • Kontrola "Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych w budżetu państwa w 2020 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach"

 

Rok 2019

 • Raport z czynności kontrolnych projektu "Budowa sieci wodociągowej Głuche - Karszanek" - pobierz.pdf
 • Protokół z przebiegu kontroli działu finansowego z zakresu wpłat z tytułu umów w sprawie współfinansowania budowy sieci i przyłączy wodociągowych w Wycinkach - pobierz
 • Protokół z przebiegu kontroli w Gminnej Bibliotece Publicznej w Osieku dotyczącej realizacji zajęć organizowanych dla dzieci - pobierz

 

 

Rok 2018

 • Protokół kontroli działu finansowego z zakresu ściągalności opłaty za wywóz odpadów komunalnych - pobierz
 • Protokół kontroli Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku - pobierz
 • Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej - pobierz
 • Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne - pobierz

        Protokół kontroli kompleksowej Gminy Osiek

        str. 1 - 12
        str. 13 - 20
        str. 21 - 40
        str. 41 - 60
        str. 61 - 70
        str. 71 - 80
        str. 81 - 90
        str. 91 - 100
        str. 101 - 108

Rok 2017

 • Kontrola problemowa archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Osieku w zakresie sprawdzenia warunków przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych
 • Kontrola archiwum zakładowego i prawidłowości postępowania z dokumentacją
 • Weryfikacja zgodności realizacji projektu "Gmina Osiek rozwija skrzydła edukacji" z jego założeniami w umowie o dofinansowanie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu
  • Informacja pokontrolna nr RPPM.03.02.01-22-0019/15-001  - pobierz
  • odpowiedź ZW.1710.6.2017 - pobierz
 • Sprawdzenie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności
  • Wystąpienie pokontrolne SO-III.431.14.2017.EF - pobierz
 • Protokół kontroli w Publicznej Szkole Podstawowej projektu "Gmina Osiek Rozwija Skrzydła Edukacji" - protokół
 • Protokół kontroli w dziale finansowym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy - protokół

 

Rok 2016

 • Sprawdzenie realizacji zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowość i terminowość rozpatrywania skarg i wniosków
  • Wystąpienie pokontrolne WK-I.431.28.2016.MG - pobierz
  • odpowiedź ZW.1710.2.2016 - pobierz
 • protokół z bieżącej kontroli działu finansowego w zakresie wymiaru podatków (rolny, nieruchomości, transportowy) oraz w zakresie ściągalności za wodę i ścieki - protokół

 

Rok 2015

 

Rok 2014

Protokół kontroli kompleksowej Gminy Osiek

 1. str. 1 - 18
 2. str. 19 - 36
 3. str. 37 - 54
 4. str. 55 - 72
 5. str. 73 - 90
 6. str. 91 - 108

 

ROK 2013

 • kontrola Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie USC
 1. projekt wystąpienia pokontrolnego
 2. wystąpienie pokontrolne

 

 • Kontrola PUW w sprawie skargi Pana Jarosława Raszel
 1. Przekazanie skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia
 2. Projekt wystąpienia pokontrolnego
 3. Wystąpienie pokontrolne

Metryka

sporządzono
2014-09-11 przez Joanna Chabowska
udostępniono
2014-09-11 00:00 przez Bukowska Patrycja
zmodyfikowano
2023-04-04 11:11 przez Bukowska Patrycja
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3348
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.