Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Osiek
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Osiek Sesje Sesje VIII kadencji LIV Sesja Rady Gminy Osiek w dniu 26.10.2023 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „LIV Sesja Rady Gminy Osiek w dniu 26.10.2023 r., bieżące, menu 437 - BIP - Urząd Gminy Osiek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

LIV Sesja Rady Gminy Osiek w dniu 26.10.2023 r.

LIV Sesja Rady Gminy Osiek w dniu 26.10.2023 r.

Osiek, 19.10.2023 r.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU POSIEDZENIA

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.559) zawiadamiam, że dnia
26.10.2023 r. (czwartek) o godz. 1700
w Gminnej Sali Obrad w Osieku przy ul. Wyzwolenia 25 a,
odbędzie się LIV SESJA RADY GMINY OSIEK

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji:
  a) potwierdzenie prawomocności obrad,
  b) przyjęcie proponowanego porządku obrad,
  c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych.
 3. Przyjęcie informacji o oświadczeniach majątkowych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Osiek na lata 2023-2025”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy – posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wycinki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP Kasparus.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Osiek na rok 2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF.
 15. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Wojciech Śliwiński


Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej na czas obrad. Podstawa prawna: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz.559)
Na podstawie art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) informuję, iż obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ww. Ustawa w związku z art. 6 ust 1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Projekty uchwał - odnośnik

Głosowanie imienne - pobierz.pdf

Protokół z sesji - pobierz.pdf

Metryka

sporządzono
2023-10-23 przez Chabowska Joanna
udostępniono
2023-10-23 10:14 przez Bukowska Patrycja
zmodyfikowano
2023-12-12 09:58 przez Bukowska Patrycja
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
120
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.