Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Osiek
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Osiek Sesje Sesje VIII kadencji LV Sesja Rady Gminy Osiek w dniu 30.11.2023 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „LV Sesja Rady Gminy Osiek w dniu 30.11.2023 r., bieżące, menu 439 - BIP - Urząd Gminy Osiek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

LV Sesja Rady Gminy Osiek w dniu 30.11.2023 r.

LV Sesja Rady Gminy Osiek w dniu 30.11.2023 r.

Osiek, 23.11.2023 r.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU POSIEDZENIA

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zawiadamiam, że dnia
30.11.2023 r. (czwartek) o godz. 1700
w Gminnej Sali Obrad w Osieku przy ul. Wyzwolenia 25 a,
odbędzie się LV SESJA RADY GMINY OSIEK

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji:
  a) potwierdzenie prawomocności obrad,
  b) przyjęcie proponowanego porządku obrad,
  c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Skórzenno gm. Osiek.
 3. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dz. nr 337/20, 344 i 341/2 w Wierzbinach, obr. Karszanek gm. Osiek.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/65/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Osieku.
 5. Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków i położonych w granicach administracyjnych Gminy Osiek.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok dla Gminy Osiek.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Osiek
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 dla Gminy Osiek”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Osiek na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osiek.
 10. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Wojciech Śliwiński


Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej na czas obrad. Podstawa prawna: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Na podstawie art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) informuję, iż obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ww. Ustawa w związku z art. 6 ust 1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Projekty uchwał - odnośnik

Głosowanie imienne - pobierz.pdf

Protokół z sesji - pobierz.pdf

Metryka

sporządzono
2023-11-23 przez
udostępniono
2023-11-23 13:26 przez Bukowska Patrycja
zmodyfikowano
2024-01-02 09:53 przez Bukowska Patrycja
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
93
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.