Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Osiek
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Osiek Uchwały Kadencja 2018-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Kadencja 2018-2023, bieżące, menu 208 - BIP - Urząd Gminy Osiek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018-2023

Kadencja 2018-2023

Uchwała Nr LX/377/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osiek - pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LX/376/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 - pobierz.pdf
 
 
Uchwała Nr LIX/375/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osiek - pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LIX/374/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 - pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LIX/373/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórzennie - pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LIX/372/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radogoszczy - pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LIX/371/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku - pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LIX/370/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kasparusie - pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LIX/369/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowinach - pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LIX/368/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/215/2018 RadyGminy Osiek z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osiek - pobierz.pdf
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2024.2246 ogłoszony 06.05.2024 r.
 
Uchwała Nr LIX/367/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2024 roku - pobierz.pdf
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2024.2072 ogłoszony 23.04.2024 r.
 
Uchwała Nr LIX/366/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr geod. 366, 367, 368 w obrębie Osiek, gm. Osiek. - pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LVIII/365/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osiek - pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LVIII/364/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 - pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LVIII/363/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LVIII/362/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LVIII/361/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowej radnym Rady Gminy Osiek - pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LVIII/360/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - pobierz.pdf
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2024.1632 ogłoszony 28.03.2024 r.
 
Uchwała Nr LVIII/359/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 232 - pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LVII/358/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Starogardzie Gdańskim - pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LVII/357/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osiek - pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LVII/356/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 - pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LVII/355/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Osiek na lata 2024-2030” - pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LVII/354/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2024 – 2026 - pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LVII/353/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LVI/352/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu gminy Osiek na rok 2024 - pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LVI/351/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek - pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LVI/350/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osiek - pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LVI/349/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 - pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LVI/348/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji - pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LV/347/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osiek - pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LV/346/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 - pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LV/345/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 dla Gminy Osiek” - pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LV/344/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok dla Gminy Osiek - pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LV/343/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków i położonych w granicach administracyjnych Gminy Osiek - pobierz.pdf
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2023.6124 ogłoszony 28.12.2023 r.
 
Uchwała Nr LV/342/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/65/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku - pobierz.pdf
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2023.6112 ogłoszony 28.12.2023 r.
 
Uchwała Nr LV/341/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 30 listopada 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dz. nr 337/20, 344 i 341/2 w Wierzbinach, obr. Karszanek gm. Osiek - pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LV/340/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 30 listopada 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Skórzenno gm. Osiek. - pobierz.pdf
 
 
Uchwała Nr LIV/339/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osiek - pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LIV/338/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 - pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LIV/337/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 26 października 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kasparusie - pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LIV/336/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 26 października 2023 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wycinki - pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LIV/335/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok - pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LIV/334/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok - pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LIV/333/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przyjęcia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - pobierz.pdf
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2023.5417 ogłoszony 5.12.2023 r.
 
Uchwała Nr LIV/332/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 - pobierz.pdf
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2023.5583 ogłoszony 6.12.2023 r.
 
Uchwała Nr LIV/331/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy – posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028 - pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LIV/330/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 26 października 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 - pobierz.pdf
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2023.5582 ogłoszony 6.12.2023 r.
 
Uchwała Nr LIII/329/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Osiek na lata 2023-2025”. - pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LIII/328/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osiek pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LIII/327/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LIII/326/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 28 września 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radogoszczy pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LII/325/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osiek pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LII/324/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LII/323/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LII/322/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków i położonych w granicach administracyjnych Gminy Osiek pobierz.pdf
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2023.4264 ogłoszony 21.09.2023 r.
 
Uchwała Nr LII/321/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie podjętych czynności dotyczących wyeliminowania nieprawidłowości w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LI/320/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osiek pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LI/319/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 pobierz.pdf
 
Uchwała Nr LI/318/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku pobierz.pdf
 
Uchwała Nr L/317/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osiek pobierz.pdf
 
Uchwała Nr L/316/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 pobierz.pdf
 
Uchwała Nr L/315/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osiek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok pobierz.pdf
 
Uchwała Nr L/314/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego Gminy Osiek za 2022 rok pobierz.pdf
 
Uchwała Nr L/313/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osiek wotum zaufania pobierz.pdf
 
Uchwała Nr L/312/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych pobierz.pdf
 
Uchwała Nr L/311/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej pobierz.pdf
 
Uchwała Nr L/310/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Bukowiny, gmina Osiek. pobierz.pdf
 
Uchwała Nr L/309/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów gminy Osiek dz. nr 148/3, 148/4, 148/6, 148/7, 148/8, 148/9, 148/10, 148/11 w miejscowości Skrzynia, obręb Skórzenno. pobierz.pdf
 
Uchwała Nr XLIX/308/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osiek
 
Uchwała Nr XLIX/307/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023
 
Uchwała Nr XLIX/306/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Osiek na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
 
Uchwała Nr XLIX/305/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Osiek
 
Uchwała Nr XLIX/304/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi OSIEK – rejon ulic Partyzantów Kociewskich, Kwiatowa i Długa
 
Uchwała Nr XLIX/303/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przekazania wniosku z dnia 15 maja 2023 r. o utworzenie grupy przedszkolnej czynnej w godzinach umożliwiających pracę zawodową rodzicom/opiekunom dzieci przedszkolnych do organu właściwego.
 
Uchwała Nr XLVIII/302/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osiek
 
Uchwała Nr XLVIII/301/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023
 
Uchwała Nr XLVIII/300/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/83/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie zobowiązani do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2023.3098 ogłoszony 27.06.2023 r.
 
Uchwała Nr XLVIII/299/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały XII/79/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek
 
Uchwała Nr XLVII/298/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osiek
 
Uchwała Nr XLVII/297/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023
 
Uchwała Nr XLVII/296/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2023 roku
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2023.42032 ogłoszony 02.05.2023 r.
 
Uchwała Nr XLVI/295/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osiek
 
Uchwała Nr XLVI/294/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023
 
Uchwała Nr XLVI/293/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
 
Uchwała Nr XLV/292/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osiek
 
Uchwała Nr XLV/291/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023
 
Uchwała Nr XLV/290/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oddanych na prowadzenie ośrodka rehabilitacyjno - wypoczynkowego.
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2023.678 ogłoszony 06.02.2023 r.
 
Uchwała Nr XLV/289/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/14/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 
Uchwała Nr XLV/288/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/13/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia
 
Uchwała Nr XLIV/287/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osiek
 
Uchwała Nr XLIV/286/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022
 
Uchwała Nr XLIII/285/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy Osiek na 2023 rok
 
Uchwała Nr XLIII/284/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
 
Uchwała Nr XLIII/283/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osiek
 
Uchwała Nr XLIII/282/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022
 
Uchwała Nr XLIII/281/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do „Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2023 – 2027 dla Powiatu Starogardzkiego” w 2023 roku
 
Uchwała Nr XLIII/280/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok dla Gminy Osiek
 
Uchwała Nr XLIII/279/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Osiek
 
Uchwała Nr XLII/278/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osiek
 
Uchwała Nr XLII/277/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022
 
Uchwała Nr XLII/276/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku
 
Uchwała Nr XLI/275/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osiek
 
Uchwała Nr XLI/274/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022
 
Uchwała Nr XLI/273/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
 
Uchwała Nr XLI/272/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2023.742 ogłoszony 09.02.2023 r.

 
Uchwała Nr XL/271/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osiek
 
Uchwała Nr XL/270/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022
 
Uchwała Nr XL/269/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 25 października 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/260/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 29.09.2022r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 
Uchwała Nr XL/268/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/151/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Gminy Osiek
 
Uchwała Nr XL/267/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 25 października 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2022.4541 ogłoszony 30.11.2022 r.
 
Uchwała Nr XL/266/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 25 października 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2022.4540 ogłoszony 30.11.2022 r.
 
Uchwała Nr XL/265/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 25 października 2022 r. w sprawie przyjęcia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2022.4538 ogłoszony 30.11.2022 r.
 
Uchwała Nr XL/263/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 25 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 10 października 2022 r. o określenie kierunku działania Wójta Gminy Osiek w sprawie ustanowienia służebności gruntowej nieruchomości położonych w miejscowości Wycinki, stanowiących własność osób fizycznych, na rzecz mieszkańców gminy Osiek w celu zapewnienia dostępu do plaży
 
Uchwała Nr XXXIX/262/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osiek
 
Uchwała Nr XXXIX/261/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022
 
Uchwała Nr XXXIX/260/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 
Uchwała Nr XXXIX/259/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 29 września 2022 r. w sprawie uwzględnienia petycji
 
Uchwała Nr XXXIX/258/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/198/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 13 września 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Osiek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

 
Uchwała Nr XXXIX/257/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 29 września 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wycinki w gminie Osiek
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2022.3960 ogłoszony 27.10.2022 r.
 
Uchwała Nr XXXIX/256/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 29 września 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Osiek - teren działek nr 690/4 i 690/5, gmina Osiek
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2022.4090 ogłoszony 09.11.2022 r.
 
Uchwała Nr XXXVIII/255/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osiek
 
Uchwała Nr XXXVIII/254/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022
 
Uchwała Nr XXXVIII/253/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórzennie
 
Uchwała Nr XXXVIII/252/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radogoszczy
 
Uchwała Nr XXXVIII/251/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kasparusie
 
Uchwała Nr XXXVIII/250/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowinach
 
Uchwała Nr XXXVIII/249/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku
 
Uchwała Nr XXXVII/248/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osiek
 
Uchwała Nr XXXVII/247/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022
 
Uchwała Nr XXXVII/246/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu - ul. Wczasowa
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2022.3116 ogłoszony 12.08.2022 r.
 
Uchwała Nr XXXVII/245/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu - ul. Leśna
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2022.3115 ogłoszony 12.08.2022 r.
 
Uchwała Nr XXXVI/244/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osiek
 
Uchwała Nr XXXVI/243/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022
 
Uchwała Nr XXXVI/242/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osiek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
 
Uchwała Nr XXXVI/241/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego Gminy Osiek za 2021 rok
 
Uchwała Nr XXXVI/240/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osiek wotum zaufania
 
Uchwała Nr XXXVI/239/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty
DZ. URZ. WOJ. POM. 2022.2861 Ogłoszony 19.07.2022
 
Uchwała Nr XXXV/238/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osiek
 
Uchwała Nr XXXV/237/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022
 
Uchwała Nr XXXV/236/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Osiek nieruchomości położonej w miejscowości Radogoszcz oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 107
 
Uchwała Nr XXXIV/235/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osiek
 
Uchwała Nr XXXIV/234/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022
 
Uchwała Nr XXXIV/233/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych
DZ. URZ. WOJ. POM. 2022.1933 Ogłoszony 19.05.2022
 
Uchwała Nr XXXIII/231/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/221/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 24.02.2022r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
 
Uchwała Nr XXXIII/230/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osiek
 
Uchwała Nr XXXIII/229/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022
 
Uchwała Nr XXXIII/228/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XIV/65/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku
DZ.URZ. WOJ. POM. 2022.1886 Ogłoszony 17.05.2022
 
Uchwała Nr XXXIII/227/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Osiek na lata 2022-2024
 
Uchwała Nr XXXIII/226/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Osiek – rejon ulic Partyzantów Kociewskich, Kwiatowa i Długa.
 
Uchwała Nr XXXIII/225/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2022 roku
DZ.URZ. WOJ. POM. 2022.1887 Ogłoszony 17.05.2022
 
Uchwała Nr XXXIII/224/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok dla Gminy Osiek
 
Uchwała Nr XXXII/223/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osiek
 
Uchwała Nr XXXII/222/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022
 
Uchwała Nr XXXII/221/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
 
Uchwała Nr XXXII/220/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Osieku, obręb geodezyjny Osiek – działka nr 753
 
Uchwała Nr XXXII/219/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie powołania przedstawicieli Rady Gminy Osiek do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Osiek
 
Uchwała Nr XXXI/218/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osiek
 
Uchwała Nr XXXI/217/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022
 
Uchwała Nr XXXI/216/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwał w sprawie zakazu stosowania „maseczek ochronnych”, zakazu stosowania kwarantanny i izolacji medycznej oraz zakazu stosowania szczepionek mRNA
 
Uchwała Nr XXXI/215/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowej radnym Rady Gminy Osiek
 
Uchwała Nr XXXI/214/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych na terenie gminy Osiek, obręb geodezyjny Karszanek – działka nr 35/7 i działka nr 121/1
 
Uchwała Nr XXX/213/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy Osiek na rok 2022
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2022.259 Ogłoszony 25.01.2022
 
Uchwała Nr XXX/212/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
 
Uchwała Nr XXX/211/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
 
Uchwała Nr XXX/210/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021
 
Uchwała Nr XXX/209/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osiek
 
Uchwała Nr XXX/208/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok dla Gminy Osiek
 
Uchwała Nr XXX/207/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do „Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2018 – 2022” w 2022 roku
 
Uchwała Nr XXX/206/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku o uznanie za ochronne lasów na powierzchni 2 159,92 ha, będących w zarządzie Nadleśnictwa Lubichowo, na terenie Gminy Osiek
 
Uchwała Nr XXIX/205/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
 
Uchwała Nr XXIX/204/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021
 
Uchwała Nr XXVIII/203/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
 
Uchwała Nr XXVIII/202/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021
 
Uchwała Nr XXVIII/201/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu
 
Uchwała Nr XXVIII/200/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
 
Uchwała Nr XXVIII/199/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Osiek w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok
 
Uchwała Nr XXVII/198/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
 
Uchwała Nr XXVII/197/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021
 
Uchwała Nr XXVII/196/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/151/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Gminy Osiek
 
Uchwała Nr XXVII/195/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 października 2021 r. uchylająca Uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 
Uchwała Nr XXVII/194/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej
 
Uchwała Nr XXVII/192/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.
 
Uchwała Nr XXVII/191/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok
 
Uchwała Nr XXVII/190/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/82/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Osiek oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 
Uchwała Nr XXVII/189/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 
Uchwała Nr XXVII/188/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Osiek”
 
Uchwała Nr XXVII/187/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wycinki w gminie Osiek
 
Uchwała Nr XXVII/186/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przekazania wniosku z dnia 20 października 2021 r. o uwzględnienie w budżecie gminy na rok 2022 realizacji zadania polegającego na remoncie drogi dojazdowej wraz z oświetleniem do Ośrodka „Dobry Brat” do organu właściwego.
 
Uchwała Nr XXVII/185/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przekazania wniosku z dnia 11 października 2021 r. o uwzględnienie w budżecie gminy na rok 2022 realizacji zadania polegającego na postawieniu lampy oświetleniowej na działce nr 27/13, obręb Radogoszcz między budynkami mieszkalnymi nr 3 i nr 4 w miejscowości Dębia Góra do organu właściwego.
 
Uchwała Nr XXVII/184/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/172/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 9 września 2021 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wycinki
DZ.URZ. WOJ. POM. 2021.4474 Ogłoszony 30.11.2021
 
Uchwała Nr XXVII/183/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany treści Uchwały nr XXVI/172/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 9 września 2021 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wycinki
 
Uchwała Nr XXVII/182/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany proponowanej nazwy ulicy w miejscowości Wycinki
 
Uchwała Nr XXVII/181/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 października 2021 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
 
Uchwała Nr XXVII/180/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej żądania podjęcia działań do zachowania dotychczas obowiązującej numeracji budynków w miejscowości Wycinki
 
Uchwała Nr XXVII/179/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Osiek do Zgromadzenia Starogardzkiego Związku Powiatowo-Gminnego
 
Uchwała Nr XXVII/178/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Statutu Starogardzkiego Związku Powiatowo-Gminnego
 
Uchwała Nr XXVII/177/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 października 2021 r. w sprawie utworzenia Starogardzkiego Związku Powiatowo-Gminnego
 
Uchwała Nr XXVII/176/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”
 
Uchwała Nr XXVI/175/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
 
Uchwała Nr XXVI/174/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021
 
Uchwała Nr XXVI/173/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 9 września 2021 r. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku
 
Uchwała Nr XXVI/172/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 9 września 2021 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wycinki
DZ. URZ. WOJ. 2021.3437 Ogłoszony 23 września 2021 r.
 
Uchwała Nr XXVI/171/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 9 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Statutu Starogardzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.
 
Uchwała Nr XXVI/170/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 9 września 2021 r. w sprawie utworzenia Starogardzkiego Związku Powiatowo-Gminnego
 
Uchwała Nr XXVI/169/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 9 września 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021 – 2023
 
Uchwała Nr XXVI/168/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 9 września 2021 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 
Uchwała Nr XXVI/167/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 9 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025.
 
Uchwała Nr XXVI/166/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 9 września 2021 r. w sprawie  zmiany uchwały nr XIV/65/2016 Rady Gminy Osiek w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku.
DZ. URZ. WOJ. 2021.3442Ogłoszony 23 września 2021 r. 
 
Uchwała Nr XXV/165/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osiek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
 
Uchwała Nr XXV/164/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego Gminy Osiek za 2020 rok
 
Uchwała Nr XXV/163/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osiek wotum zaufania
 
Uchwała Nr XXV/162/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
 
Uchwała Nr XXV/161/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2021
 
Uchwała Nr XXV/160/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku
 
Uchwała Nr XXV/159/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
DZ.URZ. WOJ. POM. 2021.2721 Ogłoszony 13.07.2021
 
Uchwała Nr XXV/158/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
DZ.URZ. WOJ. POM. 2021.2690 Ogłoszony 12.07.2021
 
Uchwała Nr XXV/157/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 
Uchwała Nr XXIV/156/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
 
Uchwała Nr XXIV/155/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021
 
Uchwała Nr XXIII/154/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
 
Uchwała Nr XXIII/153/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021
 
Uchwała Nr XXIII/152/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 548, obręb Osiek i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 
Uchwała Nr XXIII/151/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie drogi dojazdowej do domków letniskowych we wsi Wycinki
 
Uchwała Nr XXIII/150/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego skierowanej do Rady Gminy Osiek
 
Uchwała Nr XXIII/149/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej udzielenia poparcia Tymczasowej Radzie Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego skierowanej do Rady Gminy Osiek.
 
Uchwała Nr XXIII/148/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
 
Uchwała Nr XXIII/147/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2021 roku
 
Uchwała Nr XXII/146/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanowej Gminy Osiek.
 
Uchwała Nr XXII/145/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 
Uchwała Nr XXII/144/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
 
Uchwała Nr XXI/143/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Osiek.
 
Uchwała Nr XXI/142/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 
Uchwała Nr XXI/141/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 
Uchwała Nr XXI/140/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
Uchwała Nr XX/139/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność GOPS
 
Uchwała Nr XX/138/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok dla Gminy Osiek
 
Uchwała Nr XX/137/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy Osiek na rok 2021
 
Uchwała Nr XX/136/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
 
Uchwała Nr XX/135/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
 
Uchwała Nr XX/134/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
 
Uchwała Nr XX/133/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Wycinki oznaczonejw ewidencji gruntów jako działka numer 97/10.
 
Uchwała Nr XX/132/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Radogoszcz oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 89.
 
Uchwała Nr XX/131/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie odmowy przyjęcia uchwały wnioskowanej petycją z dnia 10 grudnia 2020 r.
 
Uchwała Nr XX/130/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Osiek
 
Uchwała Nr XIX/129/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
 
Uchwała Nr XIX/128/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
 
Uchwała Nr XIX/127/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
 
Uchwała Nr XVIII/126/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
 
Uchwała Nr XVIII/125/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
 
Uchwała Nr XVIII/124/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej
 
Uchwała Nr XVIII/123/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
 
Uchwała Nr XVIII/122/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok
 
Uchwała Nr XVIII/121/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok
 
Uchwała Nr XVIII/120/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 29 października 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Bukowiny, Gmina Osiek
 
Uchwała Nr XVIII/119/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 29 października 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów Gminy Osiek dla terenów położonych w miejscowości Skrzynia
 
Uchwała Nr XVIII/118/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 29 października 2020 r. w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Osiek
 
Uchwała Nr XVIII/117/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 
Uchwała Nr XVIII/116/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 29 października 2020 r. w sprawie współdziałania z Powiatem Starogardzkim w zakresie realizacji "Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2018-2022" w 2021 roku
 
Uchwała Nr XVIII/115/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaroacie na rok 2021".
 
Uchwała Nr XVII/115/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
 
Uchwała Nr XVII/114/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
 
Uchwała Nr XVII/113/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przyjęcia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 
Uchwała Nr XVII/112/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 17 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
 
Uchwała Nr XVII/111/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 
Uchwała Nr XVII/110/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 17 września 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kasparusie
 
Uchwała Nr XVII/109/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 17 września 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowinach
 
Uchwała Nr XVI/108/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osiek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
 
Uchwała Nr XVI/107/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego Gminy Osiek za 2019 rok
 
Uchwała Nr XVI/106/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku
 
Uchwała Nr XVI/105/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kasparusie
 
Uchwała Nr XVI/104/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowinach
 
Uchwała Nr XVI/103/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
 
Uchwała Nr XVI/102/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
 
Uchwała Nr XV/101/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
DZ. U. WOJ. POM. 2020.3505 Ogłoszony 10.08.2020
 
Uchwała Nr XIV/100/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
 
Uchwała Nr XIV/99/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r
 
Uchwała Nr XIV/98/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
 
Uchwała Nr XIV/97/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Osiek
 
Uchwała Nr XIV/96/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
 
Uchwała Nr XIII/95/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
 
Uchwała Nr XIII/94/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
 
Uchwała Nr XIII/93/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
 
Uchwała Nr XIII/92/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 
Uchwała Nr XIII/91/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starogardzkiego
 
Uchwała Nr XIII/90/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 
Uchwała Nr XIII/89/2020 - anulowana
 
Uchwała Nr XIII/88/2020 - anulowana
 
Uchwała Nr XIII/87/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2020 roku.
 
Uchwała Nr XIII/86/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 19 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
 
Uchwała Nr XII/85/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
 
Uchwała Nr XII/84/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
 
Uchwała Nr XII/83/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
DZ.URZ. WOJ. POM. 2020.1675 Ogłoszony 31.03.2020
 
Uchwała Nr XII/82/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Osiek oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
Uchwała Nr XII/81/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
DZ. URZ. WOJ. 2020.1674 Ogłoszony 31.03.2020
 
Uchwała Nr XII/80/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Uchwała Nr XII/79/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek
 
Uchwała Nr XII/78/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Osiek
 
Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Osiek na rok 2020
 
Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
 
Uchwała Nr XI/75/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
 
Uchwała Nr XI/74/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
 
Uchwała Nr XI/73/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Osiek na lata 2016-2019 z  perspektywą na lata 2020-2023
 
Uchwała Nr XI/72/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Osiek na lata 2019-2023"
 
Uchwała Nr XI/71/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek
 
Uchwała Nr X/70/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
 
Uchwała Nr X/69/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
 
Uchwała Nr X/68/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 21 listopada 2019 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy Osiek Nr XV/77/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
DZ.URZ.WOJ.2019.5641
 
Uchwała Nr X/67/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 
Uchwała Nr X/66/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
 
Uchwała Nr X/65/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie współdziałania z Powiatem Starogardzkim w zakresie realizacji "Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2018-2022" W 2020 roku
 
Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
 
Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
 
Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 30 października 2019 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
DZ.U.WOJ.2019.5300
 
Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 30 października 2019 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
 
Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 30 października 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok dla Gminy Osiek.
 
Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 30 października 2019 roku w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaroacie na rok 2020".
 
Uchwała Nr IX/58/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 30 października 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych
DZ.URZ.WOJ.2019.2574
 
Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 17 września 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radogoszczy
 
Uchwała Nr VIII/56/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 17 września 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kasparusie
 
Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 17 września 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowinach
 
Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 17 września 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórzennie
 
Uchwała Nr VIII/53/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 17 września 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku
 
Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 17 września 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
 
Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 17 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
 
Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 17 września 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osiek.
 
Uchwała Nr VIII/49/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 17 września 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osiek.
 
Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 17 września 2019 roku w sprawie przekazania informacji w trybie art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 
Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Osiek
 
Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osiek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
 
Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego Gminy Osiek za 2018 rok
 
Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osiek wotum zaufania
 
Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
 
Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na  rok 2019
 
Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
DZ. URZ. WOJ. 2019.3416 Ogłoszony: 18.07.2019
 
Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 18 czerwca 2019 roku uchylająca uchwałę Nr IV/22/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Osiek na 2019 rok
DZ. URZ. WOJ. 2019.3401 Ogłoszony: 17.07.2019
 
Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
 
Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na  rok 2019
 
Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Osiek
DZ. URZ. WOJ. 2019.2793 Ogłoszony: 05.06.2019
 
Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości i warunków udzielania osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
DZ. URZ. WOJ. 2019.2783 Ogłoszony: 05.06.2019
 
Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu gminy Osiek budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
 
Uchwała Nr V/34/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/12/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
 
Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
 
Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na  rok 2019
 
Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy na 2019 r. komisji rewizyjnej Rady Gminy Osiek
 
Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowej radnym Rady Gminy Osiek
 
Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Osiek w sprawie statutów sołectw w Gminie Osiek
 
Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Osiek
DZ. URZ. WOJ. 2019.2425 Ogłoszony: 20.05.2019
 
Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2019 r.w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla której Gmina Osiek jest organem prowadzącym
 
Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiek
 
Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Starogard Gdański
 
Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Osiek
DZ. URZ. WOJ. 2019.2427 Ogłoszony: 20.05.2019
 
Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Gminy Osiek do składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Osiek
 
Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Osiek na 2019 rok
 
Uchwała Nr IV/21/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości zabudowanej Ośrodka Zdrowia w Osieku przy ul. Wyzwolenia 23 na okres 10 lat
 
Uchwała Nr IV/20/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr VII/31/2019 Rady Gminy w Osieku z dnia 1 lutego 1995 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne oraz uchwał zmieniających do tej uchwały
 
Uchwała Nr IV/19/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Program Wspierania Rodziny w Gminie Osiek na lata 2019-2021
 
Uchwała Nr IV/18/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2019 r.
DZ. URZ. WOJ. 2019.2365 Ogłoszony: 15.05.2019
 
Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok
 
Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
 
Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy - posiłek w domu i w szkole" na lata 2019 - 2023
 
Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnosciowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
 
Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia
 
Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
 
Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Osiek na lata 2018 - 2022
 
Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Osiek na lata 2019 - 2023"
 
Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
 
Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osiek
 
Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Gminy Osiek

Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Społeczno-Gospodarczej

Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osiek

Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Osiek

Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osiek

Metryka

sporządzono
2018-11-29 przez Chabowska Joanna
udostępniono
2018-11-29 00:00 przez Bukowska Patrycja
zmodyfikowano
2024-05-09 07:36 przez Bukowska Patrycja
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3940
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.